Psie Wychowanie

Spacery edukacyjne

  • Posłuszeństwo
  • Nauka
  • Terapia


 shutterstock 74159359 - Kopia

Wielokrotnie najlepsze i najszybsze efekty osiągałam pracując z psem codziennie. Wierzę w zbawienny wpływ ruchu oraz swobodnego kontaktu z otoczeniem, dlatego koncentruję się na aktywności psa w ramach atrakcyjnych spacerów.

Propozycję kieruję również do osób, które w ciągu tygodnia nie mogą poświęcić psu tyle czasu ile by chcieli, wyręczając właścicieli podczas popołudniowego spaceru. Codzienny kontakt z psem pozwala na pełną obserwację, trafną diagnozę i opracowanie najlepszego rozwiązania dla istniejącego problemu lub wsparcie treningu posłuszeństwa lub sportowego.