Psie Wychowanie

Profilaktyka złych zachowań

  • Wybór rasy
  • Pies i dziecko
  • Pies i kot (oswajanie z innymi gatunkami)
  • Lęk przed psami

dziecko i pies

Wielu kryzysowych sytuacji można uniknąć poprzez odpowiednie i wcześniejsze przygotowanie. Przewodnictwo to odpowiedzialność za przyszłe reakcje psa. Rolą "dobrego pana" jest pomaganie psu we właściwym definiowaniu sytuacji i kreowanie w ten sposób wzorców zachowań. Jest to szczególnie istotne, kiedy oczekujemy przyjścia na świat dziecka (czytaj Pies i dziecko) lub gdy czworonożny członek rodziny to nasz pierwszy pies.

W tym zakresie proponuję spotkanie w domu właścicieli, podczas którego podpowiadam w jaki sposób przygotować się do nowej sytuacji (miejsce psa, sensytyzacja) i razem z moimi psami pokazuję przydatne sposoby-sztuczki. Z dużym zaangażowaniem wspieram w wyborze rasy oraz hodowli, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości przyszłych właścicieli.