Psie Wychowanie

Pies atakuje ludzi

Stało się. Widok psów biegających bez smyczy, wzbudza we mnie tyle samo radości co przerażenia. Głuche na komendy sfory, robią co chcą, za nic mając swoich właścicieli. Konflikt między miłośnikami czworonogów, a tymi co ich nie kochają narasta. Łatwy do przewidzenia finał będzie dla psów bolesny. Kochani psiarze - sami jesteśmy sobie winni.

400terapia-zachowania

Jeśli Twój pies kogoś zaatakuje, to jest Twoja wina i wyłącznie Ty ponosisz za to odpowiedzialność. Atak, to nie tylko pogryzienie! Sankcji prawnej podlega znacznie szerszy zakres zachowań.

Jeśli Twój pies kogoś ugryzie, to jest Twoja wina i wyłącznie Ty ponosisz za to odpowiedzialność.

Jeśli nie jesteś w stanie odwołać psa, który atakuje ludzi - trzymaj go na smyczy, zawsze gdy sytuacja tego wymaga.

Jeśli nie jesteś w stanie odwołać psa, który atakuje ludzi - puszczaj go wyłącznie w ciągu dnia i na terenie, w którym jesteś w stanie kontrolować sytuację.

Jeśli nie jesteś w stanie odwołać psa, który atakuje ludzi - używaj linki.

Jeśli nie jesteś w stanie odwołać psa, który atakuje ludzi - zastanów się, czy miejskiego psa nie należy z miastem zapoznać. Nie robiąc tego nie dajesz mu szansy, by przestał się bać. Psi strach ma ostre kły.

Jeśli nie jesteś w stanie odwołać psa, który atakuje ludzi - skorzystaj z pomocy specjalisty.

Jeśli nie jesteś w stanie odwołać psa, który atakuje ludzi - dla niego, nie jesteś szefem...

Pies jest prawnie uwikłany w trzech kodeksach. Najczęściej dotyczy go Kodeks Wykroczeń:
Art. 77.       Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 78.       Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Art. 108.     Kto szczuje psem człowieka podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.


Pamiętaj! Kodeks wykroczeń jest dokumentem o wyższej randze prawnej niż warszawskie prawo lokalne. Art. 77 KW mówi o panowaniu nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Spełnienie tego warunku w ramach zwykłych środków ostrożności nie wymaga spacerowania z psem znajdującym się na smyczy lub w kagańcu (Wojciech Kotowski "Kodeks Wykroczeń. Komentarz"). To jednak przywilej psów dobrze wychowanych, dostatecznie wyszkolonych, dobrze dogadujących się z przewodnikiem. Brak skutecznej reakcji na złe zachowanie psa, utrwala je!